Integritetspolicy

CaroCare följer de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning – GDPR. Den bakomliggande tanken med GDPR är att var och en ska ha makt över sina personuppgifter. Varje företag bör kommunicera hur de hanterar dina personuppgifter och det ska göras på ett sätt som är lätt att förstå.

Vad menas med personuppgifter och personuppgiftsbehandling?

Med personuppgifter menas något som kan kopplas till en persons identitet och med personuppgiftsbehandling menas vad som görs med det som kan kopplas till en enskild person. Det kan vara att samla in uppgifter, lagra dem och exempelvis använda dem för ändamål som att skicka ut nyhetsbrev.

Hur använder vi dina personuppgifter?

CaroCare lagrar din e-post för att kunna skicka ut information till dig när verksamheten startar. Den e-postadress du angett kommer därför att lagras till det tillfället.

Vid användning av CaroCares kontaktformulär samlar vi in namn, e-post och telefonnummer för att ha möjlighet att återkoppla. Dessa sparas i max ett år för att vi ska ha möjlighet att följa upp. 

Lagring sker på Oderlands svenska servrar. Deras integritetspolicy hittar du här.  Dina personuppgifter kommer inte att handhas på något annat sätt. Vi lagrar även backups av hemsidan och information insamlad via hemsidan på Amazon S3 infrastructure europeiska servrar. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade. När e-posten om den nya hemsidan skickas kommer alla personuppgifter att raderas eftersom den nya hemsidan kommer att ha en ny integritetspolicy.

Cookies

När det gäller cookies använder vi endast nödvändiga cookies för att sidan ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi använder i nuläget inga tredjepartscookies. 

Vid invändningar

Om du inte anser att vi följer reglerna i dataskyddsförordningen vill vi att du meddelar oss det och vi välkomnar frågor om någonting är oklart. Skicka e-post eller ring för att komma i kontakt med oss gällande integritetspolicyn, se uppgifter nedan. 

Personuppgiftsansvarig:
CaroCare AB
Organisationsnummer: 559427-8201
info@carocare.eu
070-4969000

Senast reviderad 18:e oktober 2023