Min berättelse och Din berättelse

Förutom de tre fokusområdena allmänmedicin, medicinsk rätt och immunpsykiatri kommer CaroCare arbeta för att påvisa det långtgående ansvar myndigheter har för att säkerställa en god tand- och sjukvård. En tand- och sjukvård där också det personliga ansvaret måste vara i fokus. Trots att tand- och sjukvård inte ska ha någon särställning jämfört med andra verksamheter har det i praktiken ändå kommit att bli så. Jämför exempelvis antalet skadade i hälso- och sjukvården med hur många som skadas i trafiken. Fundera en stund över om samhällets syn på en skada uppkommen i onödan på ett sjukhus eller en tandläkarmottagning skiljer sig från den som uppkommit på en arbetsplats eller i trafiken.

I ”Min berättelse” kommer de medicinska och rättsliga händelser som följer en vårdskada av ett litet barn att beskrivas. Du eller någon anhörig till dig kanske drabbats av vårdskada eller kränkande handling genom exempelvis dataintrång eller brott mot tystnadsplikt. I ”Din berättelse” kommer CaroCare att publicera valda händelser med medicinska och juridiska förklaringar till det inträffade. CaroCare kommer att arbeta för att onödiga skador inom tand- och sjukvård inte ska ses annorlunda än om de inträffat i trafiken eller på en arbetsplats och att den skadade ska ha samma möjligheter till upprättelse.