Om CaroCare

CaroCare drivs av Sven Hagnerud som är specialist i allmänmedicin och psykiatri liksom har forskat inom immunologi. Som tidigare läkemedelskommittéordförande och arbete med journalsystemsutveckling har Sven Hagnerud kommit i kontakt med flera juridiska frågeställningar. Kunskapen inom den medicinska rätten har ytterligare fördjupats genom universitetsstudier i området. Sven Hagnerud har också en filosofie magisterexamen med inriktning företagsekonomi. CaroCare kommer även när det behövs ta ytterligare hjälp av personer med specialkunskap inte minst inom det juridiska och journalistiska området. Detta ger CaroCare den bredd som behövs för att förmedla medicinsk kunskap. En kunskapsbas som sedan ger möjlighet att även pedagogiskt förklara mer specialiserade områden som den medicinska rätten och immunpsykiatri.

CaroCaro vill öka din kunskap för att uppnå en säkrare och bättre tand- och sjukvård.

Varmt välkommen till CaroCare
Din kunskap – Din rätt

Sven Hagnerud
Sven Hagnerud är specialist i allmänmedicin och psykiatri och har forskat inom immunologi.