Hälsa och sjukdom

De breda medicinska frågeställningarna som påverkar oss alla ryms inom det som kallas allmänmedicin. Egentligen är det allt som innefattar hälsa och sjukdom. CaroCare kommer med jämna mellanrum publicera texter för att förklara och ge en bättre förståelse för olika sjukdomar och tillstånd.