Immunpsykiatri

Immunpsykiatri handlar om hur våra egna försvarsstyrkor, vårt immunförsvar, kan ge olika psykiska symtom genom att vår hjärna påverkas. Immunologi och psykiatri är två områden som påverkas av många olika faktorer. Det gör det komplicerat – nästan som medicinens svarta hål. När immunologi och psykiatri dessutom bildar en enhet blir det inte enklare. CaroCare vill genom ökad kunskap förbättra vården för de med immunpsykiatriska tillstånd –  genom att göra giftemålet mellan psykiatri och immunologi mer lättförståeligt.