Medicinsk rätt

I gränslandet mellan etik och juridik finns den medicinska rätten. Det är det regelverk som hälso- och sjukvård liksom tandvård råder under. För en säkrare och bättre sjukvård och tandvård måste den medicinska rätten få ett ökat fokus. CaroCare kommer därför att aktivt arbeta för ett ökat hänsynstagande till den medicinska rätten och att utredningar av vårdskador ska göras av oberoende aktörer. Skador i vården ska inte hanteras med mindre noggrannhet eller objektivitet än exempelvis skador uppkomna i trafiken eller på en arbetsplats.